Publikace

Developing hulled wheat-based cereal products with enhanced nutritional properties: emmer, einkorn and spelt in book: Improving the nutritional and nutraceutical properties of wheat and other cereals (Burleigh Dodds Series in Agricultural Science, May 2021)

Metodika: Trávy a vybrané C4 plodiny jako meziplodiny a jejich využití v současných podmínkách měnícího se klimatu, (Zubří, 2021)
Genetické zdroje klíč k zemědělské rozmanitosti (MZe, 2020)
Využití adaptabilních druhů a odrůd při klimatické změně v zemědělství (AK ČR, MZe, 2020)
Metodika on-farm konzervace starých a krajových odrůd zemědělských plodin (VÚRV, 2020, česká verze)
Aktualizovaný klasifikátor rodu Rhododendon L. (VÚKOZ, 2019, česká i anglická verze)
Klasifikátory kosatců, pivoněk a denivek v Průhonické botanické zahradě (BÚ AV ČR, 2019, česká i anglická verze)
Plané druhy pivoněk v zahradní kultuře (AV ČR, 2019, česká verze)
Zahradní kosatce a jejich šlechtění v České republice (AV ČR, 2019, česká verze)
Současné poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin
Sborník referátů ze semináře RGZ, Chmelařský institut s.r.o. Žatec 2018, vydáno 2019
Atlas olejnatých rostlin (Agriprint, 2019, česká verze)
Genetické zdroje rostlin: Moderní technologie konzervace a hodnocení (MZe, 2018, česká verze)
Mezinárodní projekty a aktivity účastníků Národního programu rostlin
Sborník referátů ze semináře RGZ VÚRV, v.v.i. Olomouc 2016, vydáno 2017
Přehled a popis odrůd zemědělských plodin od počátku československého a českého šlechtění do roku 2000: I. Polní a zahradní plodiny
(PowerPrint s.r.o.,2017)
Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 2. část – léčivé rostliny a speciální plodiny
(Těšínské papírny, s.r.o., Olomouc, 2017; česká i anglická verze)
Semena a plody vybraných druhů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin, 1. část – zeleniny
(Agriprint, s.r.o., Olomouc, 2016; česká i anglická verze)
Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin – 35. úplné vydání
(Úřední věstník Evropské unie, 2016/C 478/01, svazek 59)
Racionální rozšiřování kolekcí v rámci Národního programu rostlin
Sborník referátů ze seminářů RGZ VÚKOZ, v.v.i. Průhonice 2014 a AGRITEC s.r.o. Šumperk 2015, vydáno 2016
Genetické zdroje rostlin a změna klimatu
(MZe, 2015, česká verze)
Plant Genetic Resources and Healthy Diet
(MZe, 2015, anglická verze)
Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa
(MZe, 2014, česká verze)
Brožura 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiversity
(MZe, 2013, česká verze)
Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu
Sborník referátů ze semináře RGZ AMPELOS, Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo a.s. – Znojmo 2013, vydáno 2014
Booklet 20 years of the National Programme on Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources and Agrobiodiversity
(Ministry of Agriculture, 2013, anglická verze)
Nové poznatky z výzkumu a využívání genetických zdrojů rostlin
Sborník referátů ze semináře RGZ VÚP, s.r.o. Troubsko – Tetčice 2012, vydáno 2013
Aktuální otázky v práci s genetickými zdroji rostlin a zhodnocení výsledků Národního programu
Sborník referátů ze semináře RGZ VÚRV,v.v.i. VSV Karlštejn 2011, vydáno 2012
Aktuální problémy mezinárodní spolupráce, managementu a využívání genetických zdrojů rostlin
Sborník referátů ze semináře RGZ OSEVA PRO VÚO Opava 2007, vydáno 2008
Aktuální problémy práce s genofondy rostlin v ČR.
Sborník referátů ze seminářů RGZ VŠÚO Holovousy 2005 a ZVÚ Kroměříž 2006, vydáno 2007
Konzervace a regenerace genetických zdrojů vegetativně množených druhů rostlin.
Sborník referátů ze seminářů RGZ CHI Žatec 2003 a OSEVA PRO VST Zubří 2004, vydáno 2005
Genofond zemědělských plodin a jeho využití pro rozšíření agrobiodiversity
Sborník referátů ze semináře ČAZV, VÚRV Praha, červen 2002, vydáno 2002
Historie a současný stav práce s genofondem v ČR
Sborník referátů ze semináře RGZ v Olomouci, listopad 2001, vydáno 2002
Legislativa genetických zdrojů; Kolekce révy vinné a teplomilných ovocných dřevin v ČR
Sborník referátů ze semináře RGZ v Kravsku u Znojma, listopad 1999, vydáno 2000
Metody konzervace genofondu rostlin a možnosti jejich využití v ČR
Sborník referátů ze semináře RGZ v Praze, listopad 1998, vydáno 1998
National Programme on Plant Genetic Resources Conservation and Utilisation in the Czech Republic
Ročenka Rady genetických zdrojů rostlin, Praha, 1998 (anglická verze)