Kontakty

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 17, 117 05 Praha 01

Předseda Rady Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství:
Ing. Petr Jílek
tel.: 221 812 461
email: petr.jilek@mze.cz

Vedoucí oddělení OZE a environmentálních strategií:
Ing. Vlastimil Zedek
Tel.: 221 812 892
e-mail: vlastimil.zedek@mze.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Drnovská 507, 161 06 Praha – Ruzyně

Národní koordinátor GZR:
Ing. Vojtěch Holubec, CSc.
Tel.: 232 022 497
e-mail: holubec@vurv.cz

Vedoucí Genové banky:
Ing. Dagmar Janovská, Ph.D.
Tel.: 232 022 406
e-mail: janovska@vurv.cz

Administrátor informačního systému GZR:
Ing.Ludmila Papoušková, Ph.D.
Tel.: 232 022 374
e-mail: papouskova@vurv.cz