Seznam účastníků NPR


Pracoviště, adresa
INSTCODE
typ instituce
Aktivity, kolekce

1a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. (VÚRV) – Genová banka Praha CZE122
Drnovská 507
161 06 Praha – Ruzyně
Tel.: + 420 233 022 406
Fax: + 420 233 022 286
e-mail:janovska@vurv.cz
Státní MZe
Národní genová banka: dlouhodobé uchování semen všech generativně množených druhů jako aktivní kolekce a vybrané druhy jako duplikace v základní kolekci.
Kolekce: pšenice (včetně planých druhů), ozimý ječmen, tritikale, kukuřice, slunečnice, řepa cukrová a krmná, pohanka, laskavec, proso, bér a další alternativní obilniny.
Národní informační systém genetických zdrojů rostlin GRIN Czech
ECPGR Evropská databáze pšenice (EWDB)

1b VÚRV, v.v.i. – Genetické zdroje zelenin a speciálních plodin, pracoviště Olomouc CZE061
Šlechtitelů 11
783 71 Olomouc-Holice 
Tel. +420 585 209 963
Fax: +420 585 209 969
e-mail: vurv@genobanka.cz
Státní MZe
Kolekce zelenin, kořeninových, aromatických a léčivých rostlin
Polní GB – vegetativně množené druhy
Mezinárodní kolekce česneku (Allium sp.)

1c VÚRV, v.v.i. –  Výzkumná stanice vinařská, pracoviště Karlštejn CZE041
267 18 Karlštejn 
Tel.: + 420 311 681 131
e-mail:z.benes@vurv.cz
Státní MZe
Část kolekce révy vinné
Polní GB – réva vinná

1d VÚRV, v.v.i. –  Fyziologie a kryobiologie rostlin, Praha  
Drnovská 507
161 06 Praha – Ruzyně
Tel.: + 420 233 022 426
e-mail:faltus@vurv.cz
Státní MZe
Kryokonzervace genofondů vegetativně množených rostlin
(bezpečnostní duplikace)

2 Zemědělský výzkumný ústav s.r.o. Kroměříž CZE047
Havlíčkova 2787
756 41 Kroměříž
Tel.: + 420 573 317 111
Fax: + 420 573 339 725
e-mail: vukrom@vukrom.cz
Privátní
Kolekce jarního ječmene, ovsa, žita
(pracovní kolekce pšenice)

3 AGRITEC, s.r.o. Šumperk CZE090
Zemědělská 16
787 12 Šumperk
Tel.: + 420 583 382 111
Fax: + 420 583 382 999
e-mail: agritec@agritec.cz
Privátní
Kolekce hrachu, fazolu, vikve, bobu, vlčího bobu, ostatních luskovin; kolekce lnu a  dalších přadných  plodin.
Mezinárodní databáze lnu (ESCORENA)

4a OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská CZE082
756 54 Zubří 698
Tel.: + 420 571 658 195-6
Fax: + 420 571 658 197
e-mail: zubri@oseva.cz
Kolekce trav  včetně planých ekotypů, fytocenózy květnatých luk, okrasné travinyECP/GR Evropská databáze – Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius

4b OSEVA PRO s.r.o. Výzkumný ústav olejnin CZE065
Purkyňova 6
746 01 Opava
Tel.: + 420 553 624 160
Fax: + 420 553 624 388
e-mail: opava@oseva.cz
Kolekce řepky, řepice, hořčice, máku a ostatních olejnin

5 Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský s.r.o. CZE031
507 51 Holovousy
Tel.: + 420 493 692 821
Fax: + 420 493 692 833
e-mail: vsuohl@vsuo.cz
Privátní
Kolekce ovocných dřevin: třešně, višně, slivoně, jabloně, hrušně a další drobné bobulovité ovoce
Polní GB – vegetativně množené ovocné stromy a keře

6 Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta CZE050
Valtická ul. 337
691 44 Lednice na Moravě
Tel.: + 420 519 367 241
Fax: + 420 519 367 222
e-mail: tomas.necas@zf.mendelu.cz
Státní -MŠMT
Kolekce meruněk, broskví, mandloní, révy vinné (část kolekce); vybrané vegetativně množené druhy zelenin a okrasných druhů
Polní GB – vegetativně množené ovocné druhy, vinná réva a vybrané druhy zeleniny

7 Výzkumný ústav pícninářský s.r.o. CZE096
Zahradní 1
664 41 Troubsko
Tel.: + 420 547 227 380-4
Fax: + 420 547 227 385
e-mail: vupt@vupt.cz
Privátní
Kolekce pícnin: vojtěška, jetel, ostatní pícniny (včetně perspektivních planých druhů ) – mimo trav

8 Výzkumný ústav bramborářský s.r.o. CZE027
Dobrovského 2366
580 03 Havlíčkův Brod
Tel:  + 420 569 466 213
Fax: + 420 569 421 578
e-mail: vubhb@vubhb.cz
Privátní
Kolekce bramboru (včetně planých a příbuzných druhů) -in vitro kolekce bramboru

9 Chmelařský Institut s.r.o. CZE112
Kadaňská 2525
438 36 Žatec
Tel.: +420 415 732 111
Fax: +420 415 632 150
e-mail:patzak@chizatec.cz
Privátní
Kolekce chmele
Polní GB – polní kolekce chmele

10 Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. CZE079
Květnové nám. 391
252 43 Průhonice
Tel.: + 420 296 528 111
Fax: + 420 267 750 440
e-mail: vukoz@vukoz.cz
Státní – MŽP
Okrasné rostliny
Polní GB -vegetativně množené okrasné druhy

11 AMPELOS a.s. Výzkumná stanice vinařská CZE005
671 24 Znojmo – Vrbovec 274
Tel.: + 420 515 230 103
Fax: + 420 515 221 298
e-mail: info@ampelos.cz
Privátní
Kolekce vinné révyPolní GB – réva vinná, teplomilné kultivary

12 Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

CZE042

Zámek 1
252 43 Průhonice
Tel.: + 420 271 015 111
Fax: + 420 267 750 031
e-mail: ibot@ibot.cas.cz
Státní
Kolekce materiálů kosatce, denivek a pivoněk (vybrané genetické zdroje domácího původu)
Polní GB – Iris, Paeonia a Hemerocallis