Dokumenty ČR

Oznámení MZe o přístupu ČR k Multilaterálnímu systému ITPGRFA (anglická verze 2010)
Standard Material Transfer Agreement (SMTA) (anglická verze 2006)
Mezinárodní smlouva o rostlinných gentických zdrojích pro výživu a zemědělství (ITPGRFA) 73/2004 Sb., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí
Úmluva o biologické rozmanitosti (CBD) (Sdělení MZV o přistoupení ČR k CBD, 134/1999 Sb.)

Zásady poskytování dotací NP GZR

Zásady_NP_MZe_2020 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2020)
Zásady_NP_MZe_2019 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2019)
Zásady_NP_MZe_2018 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2018)
Zásady_NP_MZe_2017 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2017)
Zásady_NP_MZe_2016 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2016)
Zásady_NP_MZe_2015 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2015)
Zásady_NP_MZe_2014 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2014)
Zásady_NP_MZe_2013 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2013)
Zásady_NP_MZe_2012 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2012)
Zásady_NP_MZe_2011 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2011)
Zásady_NP_MZe_2010 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2010)
Zásady_NP_MZe_2009 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2009)
Zásady_NP_MZe_2008 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2008)
Zásady_NP_MZe_2007 (MZe, zásady dotací NP GZ na rok 2007)