Legislativa ČR

Zákon 93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu.

Vyhláška, ze dne 12.července 2017, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů, 0077/2017 Sb.

Novela zákona o konzervaci a využívání GZR 0091/2013 Sb.

Zákon 300/2009 Sb. Odrůdy, osivo a sadba – krajové odrůdy.

Vyhláška 175/2004 Sb. Podrobnosti k uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin

Vyhláška 174/2004 Sb. Provedení zákona o ekologickém zemědělství 242/2000 Sb.

Zákon 78/2004 Sb. Zákon s nakládání s GMO a genetických produktech

Vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

Vyhláška 355/2003 Sb. Dovoz a vývoz rostlin

Vyhláška 343/2003 Sb. Seznam farmaceutických a terapeutických rostlin

Zákon 219/2003 Sb. Odrůdy, osivo a sadba

Zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů)

Vyhláška 89/2002 Sb. Dovoz a vývoz rostlin

Zákon 153/2000 Sb. Geneticky modifikované organismy a produkty

Zákon 134/1999 Sb.Úmluva o biodiversitě

Zákon 114/1992 Sb. Ochrana přírody a krajiny

Vyhláška 395/1992 Sb. Ochrana přírody a krajiny – seznam ohrožených druhů

Zákon 132/1989 Sb. Ochrana práv k novým odrůdám

Zákon 16/1997 Sb. Dovoz a vývoz ohrožených druhů