Genetické zdroje rostlin

Genetické zdroje rostlin (GZR) jsou tzv. „živým materiálem obsahující geny s bezprostřední nebo potenciální hodnotou pro lidstvo“, zahrnující odrůdy či krajové odrůdy pěstovaných rostlin, šlechtitelské a genetické linie nebo příbuzné plané druhy rostlin.
Genetické zdroje rostlin významné pro výživu a zemědělství jsou převážně uchovávány v národních genových bankách nebo výzkumných centrech v podobě semen formou ex situ, v in vitro kultuře či ve formě živých rostlin v polní kolekci. Jejich primitivní formy a plané příbuzné druhy jsou zčásti uchovávány v genových bankách, zčásti chráněny formou průběžného monitorování in situ.

V České republice je práce s GZR podporována Ministerstvem zemědělství formou dotačního titulu Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agro-biodiversity.