Databáze

Domácí plodinové databáze a mezinárodní databáze vedené v ČR:

Plodinové kolekce v ČR – GRIN Czech
Databáze rodokmenů ječmene – aktualizace 2006
Databáze rodokmenů pšenice – aktualizace 2006
Evropská databáze pšenice – EWDB (ECPGR)
Mezinárodní databáze lnu (off-line) na http://www.agritec.cz

Mezinárodní databáze:

EURISCO (Evropský katalog GZR)
GENESYS (Globální světový katalog)
Evropské plodinové databáze ECPGR
FAO WIEWS (Systém včasného varování FAO)
AGRIS-CARIS
Crop Wild Relative Global Portal – 2008 (Bioversity International, UNEP GEF)
Catalogue of Life

Skupina databází používající systém GRIN Global:

Australian Pastures Genebank (APG) – Australia
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) – Bolivia
Agricultural Instiute (INIA) – Chile
Crop Research Institute (CRI) – Czech Republic
CIMMYT, Maize Genebank – Mexico
CIMMYT, Wheat Genebank – Mexico
International Institute of Tropical Agriculture (IITA) – Nigeria
Nordic Genetic Resource Center – Nordic countries
National Genebank of Pakistan/Pakistan Agricultural Research Council (PARC) – Pakistan
International Potato center (CIP) – Peru
International Rice Research Institute (IRRI) – Philippines
Banco Portugues de Germoplasma Vegetal (BPGV) – Portugal
Genetic Resources of Madeira Island – Portugal
Tunisian GeneBank NGBT – Tunis
National Plant Germplasm System – USA

Integrated Taxonomic Information system
Kew Royal Botanical Garden
Mansfeld´s World Database of Agricultural and Horticultural Crops
SGSV Svalbard Global Seed Vault – odkaz na data